Key English Dutch State
views.new_service.form.service_wikipedia.valid_feedback Looks like the link is valid! Het lijkt erop dat de link ongeldig is.
views.txt.errors.no_ssl The domain has no SSL enabled. Het domein heeft geen actief SSL