Key English Polish State
components.navbar.home Home Strona główna
components.navbar.ratings Ratings Oceny
components.navbar.status Status Page Stan usługi
components.rating.class.a Grade A Wzorowa
components.rating.class.b Grade B Bardzo dobra
components.rating.class.c Grade C Dobra
components.rating.class.d Grade D Poprawna
components.rating.class.e Grade E Słaba
components.rating.class.none No Grade Yet Brak oceny
components.servicegrid.service.button.allpoints.text View All Points on Phoenix! Wyświetl argumenty na Phoenix!
errors.404.page.text This page does not exist on ToS;DR, are you sure you entered it correctly? Ta witryna nie istnieje w ToS;DR, czy na pewno nie ma literówki?
errors.404.page.title Page not found Nie znaleziono strony
views.about.featured.text Extension for your browser Rozszerzenie dla Twojej przeglądarki
views.about.title About Us O nas
views.api.examples.header Examples Przykłady
views.api.examples.text ToS Checker is <a href="https://github.com/shybyte/tos-checker">an extension for Chrome/Chromium</a>, by shybyte. ToS Checker to <a href="https://github.com/shybyte/tos-checker">rozszerzenie dla Chrome/Chromium</a>, autorstwa shybyte.
views.api.jumbotron.header API API
views.classification.class.a Grade A Wzorowa
views.classification.class.a.desc are the best terms of services: they treat you fairly, respect your rights and will not abuse your data. to najlepsze Warunki użytkowania: jesteś traktowany sprawiedliwie, respektuje się Twoje prawa, a Twoje dane nie są nadużywane.
views.classification.class.b Grade B Bardzo dobra