Key English Polish State
badges.grade.a Privacy Grade A Wzorowa prywatność
badges.grade.b Privacy Grade B Bardzo dobra prywatność
badges.grade.c Privacy Grade C Dobra prywatność
badges.grade.d Privacy Grade D Poprawna prywatność
badges.grade.e Privacy Grade E Słaba prywatność
badges.grade.none No Privacy Grade Yet Nie ma jeszcze oceny
base.footer.about.header About Informacje
base.footer.about.text “Terms of Service; Didn't Read” (short: ToS;DR) is a project started in June 2012 to help fix the “biggest lie on the web”: almost no one really reads the terms of service we agree to all the time. “Terms of Service; Didn't Read” (w skrócie: ToS;DR) to projekt rozpoczęty w czerwcu 2012 mający na celu sprostowanie “największego kłamstwa w Internecie”: prawie nikt nie czyta Warunków użytkowania, na które zawsze wyrażamy zgodę.
base.footer.links.about About Us O nas
base.footer.links.contact Contact Us Kontakt
base.footer.links.downloads Downloads Pliki do pobrania
base.footer.links.privacy Privacy Policy Polityka prywatności
base.footer.links.tos Terms of Service Warunki użytkowania
base.language.de German Niemiecki
base.language.en English Angielski
base.language.es Spanish Hiszpański
base.language.es_MX Mexican Spanish Meksykański hiszpański
base.language.fr French Francuski
base.language.native.de Deutsch Deutsch
base.language.native.en English English