Context English Welsh State
Last month Y mis diwethaf
Last year Y flwyddyn ddiwethaf
Heads up!
It look like you are using searx first time. Mae'n ymddangos eich bod yn defnyddio searx am y tro cyntaf.
Information! Gwybodaeth!
currently, there are no cookies defined.
There is currently no data available. Does dim data ar gael ar hyn o bryd.
Engines cannot retrieve results. Ni all y peiriannau cael canlyniadau.
Please, try again later or find another searx instance.
Public instances
Sorry! Sori!
we didn't find any results. Please use another query or search in more categories. Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw ganlyniadau. Defnyddiwch derm(au) chwilio gwahanol neu ehangu'r chwilio i ragor o gategorïau.
Well done! Da iawn!
Settings saved successfully. Cadwyd y gosodiadau yn iawn!
Oh snap!
Something went wrong. Aeth rhywbeth o'i le.
show media dangos cyfryngau
hide media cuddio cyfryngau
Author
Filename Enw cwci