Context English Welsh State
files ffeiliau
general cyffredinol
music cerddoriaeth
social media cyfryngau cymdeithasol
images delweddau
videos fideos
it Technoleg
news newyddion
map map
onions
science gwyddoniaeth
could not load data
No item found Ni chanfuwyd eitem
Invalid settings, please edit your preferences Gosodiadau annilys. Addasa dy ddewisiadau.
Invalid settings Gosodiadau annilys
search error gwall chwilio
{minutes} minute(s) ago {minutes} munud yn ôl
{hours} hour(s), {minutes} minute(s) ago {hours} awr, {minutes} munud yn ôl
Statistics functions
Compute {functions} of the arguments