Context English Finnish State
files tiedostot
general yleiset
music musiikki
social media sosiaalinen media
images kuvat
videos videot
it it
news uutiset
map kartta
onions
science tiede
could not load data
No item found Tietuetta ei löytynyt
Invalid settings, please edit your preferences Virheelliset asetukset, muokkaa siis asetuksia
Invalid settings Virheelliset asetukset
search error hakuvirhe
{minutes} minute(s) ago {minutes} min sitten
{hours} hour(s), {minutes} minute(s) ago {hours} t, {minutes} min sitten
Statistics functions Tilastolliset funktiot
Compute {functions} of the arguments Laske argumenttien {functions}