Context English Finnish State
Engine time (sec) Hakukoneen aika (s)
Page loads (sec) Sivun lataus (s)
Number of results Tulosten määrä
Scores Pisteet
Scores per result Pisteet per tulos
Errors Virheet
Get directions
{title} (OBSOLETE)
This entry has been superseded by Tämän kohdan on korvannut
No abstract is available for this publication. Tästä julkaisusta ei ole yhteenvetoa.
Better Answerers Vastaajat
Module to improve the Answerer functionality in searx
Hostname replace
Rewrite result hostnames
Rewrite HTTP links to HTTPS if possible Muuta HTTP-linkit HTTPS-muotoon jos mahdollista
Infinite scroll Loputon vieritys
Automatically load next page when scrolling to bottom of current page Lataa automaattisesti seuraava sivu, kun nykyisen sivun loppu saavutetaan
Open Access DOI rewrite Open Access DOI -uudelleenkirjoitus
Avoid paywalls by redirecting to open-access versions of publications when available Vältä maksumuureja ohjaamalla julkaisujen avoimiin versioihin jos mahdollista
Search on category select Etsi valitsemalla luokka