Context English Finnish State
Perform search immediately if a category selected. Disable to select multiple categories. (JavaScript required) Suorita haku välittömästi, jos luokka valitaan. Poista käytöstä valitaksesi useita luokkia. (JavaScript vaaditaan)
Self Informations Huomio!
Displays your IP if the query is "ip" and your user agent if the query contains "user agent". Näyttää IP-osoitteesi jos hakuehtosi on "ip" ja selaimen tunnistetiedot jos hakuehtosi sisältää sanat "user agent".
Tracker URL remover Seurantapalvelimen osoitteen poistaja
Remove trackers arguments from the returned URL Poista seurantapalvelinten argumentit palautetusta osoitteesta
Vim-like hotkeys Vim-kaltaiset pikanäppäimet
Navigate search results with Vim-like hotkeys (JavaScript required). Press "h" key on main or result page to get help. Liiku hakutulossivuilla Vim-kaltaisin näppäinkomennoin (JavaScript vaaditaan). Paina "h" pää- tai hakutulossivulla nähdäksesi ohjeet.
The ToS;DR Team
Privacy Alternative
Get privacy friendly alternatives from popular services.
Report a bug to the maintainer
Privacy friendly alternatives to {service}
Ascii Shortcuts Oikoreitti
Does some Ascii Stuff
Bitcoin Index
Get a the bitcoin index via currency or by default via USD, EUR and GBP
The current Bitcoin index is
Cheatsheet Index
Cheatsheet module to load some awesome modules found around the web.
Guitar Cheatsheet