Context English Filipino State
files file
general pangkalahatan
music musika
social media social media
images larawan
videos bidyo
it it
news balita
map mapa
onions
science agham
could not load data
No item found Walang nakita na aytem
Invalid settings, please edit your preferences Maling settings, paki ayos ang preferences
Invalid settings Maling settings
search error nagkaproblema sa paghahanap
{minutes} minute(s) ago {minutes} na minuto ang nakalipas
{hours} hour(s), {minutes} minute(s) ago {hours} oras at {minutes} na minto ang nakalipas
Statistics functions Estatistika ng mga tungkulin
Compute {functions} of the arguments Tuusin ang {functions} ng pangangatuwiran