Context English Croatian State
Engine time (sec) Vrijeme pretraživanja (sek)
Page loads (sec) Učitavanje stranice (sek)
Number of results Broj rezultata
Scores Pogodci
Scores per result Pogodci po rezultatu
Errors Greške
Get directions Uzmi upute za smjer
{title} (OBSOLETE) {title} (ZASTARJELO)
This entry has been superseded by Ovaj je unos zamijenio
No abstract is available for this publication. Nijedan sažetak nije dostupan za ovu objavu.
Better Answerers Davatelji odgovora
Module to improve the Answerer functionality in searx
Hostname replace
Rewrite result hostnames
Rewrite HTTP links to HTTPS if possible Zamijeni HTTP veze sa HTTPS ukoliko je moguće
Infinite scroll Beskonačno pomicanje
Automatically load next page when scrolling to bottom of current page Automatski učitajte sljedeću stranicu kada se pomaknete do dna trenutne stranice
Open Access DOI rewrite Otvoreni pristup DOI prijepisa
Avoid paywalls by redirecting to open-access versions of publications when available Izbjegnite plaćanje u slučaju dostupnosti besplatne objave
Search on category select Traži u odabranoj kategoriji