Context English Croatian State
Note: specifying custom settings in the search URL can reduce privacy by leaking data to the clicked result sites. Napomena: određivanje prilagođenih postavki u URL-u za pretraživanje može smanjiti privatnost
zbog propuštanja podataka na kliknute web lokacije rezultata.