Context English Croatian State
files datoteke
general općenito
music glazba
social media društveni mediji
images slike
videos video zapisi
it it
news vijesti
map karta
science znanost
No item found Nije pronađena nijedna stavka
Invalid settings, please edit your preferences Nevažeće postavke, uredite svoje postavke
Invalid settings Nevažeće postavke
search error greška u pretraživanju
{minutes} minute(s) ago prije {minutes} minut(u,e,a)
{hours} hour(s), {minutes} minute(s) ago prije {hours} sat(i) i {minutes} minut(u,e,a)
Statistics functions Funkcije statistike
Compute {functions} of the arguments Izračunajte {functions} argumenata
Engine time (sec) Vrijeme pretraživanja (sek)
Page loads (sec) Učitavanje stranice (sek)