Context English Croatian State
Random value generator Generator slučajnih vrijednosti
Generate different random values Generirajte različite slučajne vrijednosti
Page not found Stranica nije pronađena
Go to %(search_page)s. Idi na %(search_page)s.
search page pretraži stranicu
about o nama
Advanced settings Napredne postavke
Close Zatvori
Error! Greška!
a privacy-respecting, hackable metasearch engine meta-tražilica koja poštuje privatnost
Source code Izvorni kod
Issue tracker Tragač problema
Language Jezik
Default language Zadani jezik
magnet link magnet link
torrent file torrent datoteka
cached spremljeno
proxied preko proxyja
Allow Dozvoli
supported podržano