Context English Croatian State
not supported nije podržano
preferences postavke
Preferences Postavke
General Općenito
Engines Tražilice
Plugins Dodaci
Answerers Davatelji odgovora
Cookies Kolačići
Default categories Zadane kategorije
Search language Jezik pretraživanja
What language do you prefer for search? Koji jezik želite za pretraživanje?
Interface language Jezik sučelja
Change the language of the layout Promijenite jezik prikaza
Autocomplete Automatsko dovršavanje
Find stuff as you type Pronađite stvari prilikom upisivanja
Image proxy Proxy slike
Proxying image results through searx Koristite proxy za slike dobivene pretraživanjem searxa
Enabled Omogućeno
Disabled Onemogućeno
Method Metoda