Context English Occitan State
Number of results Nombre de resultats
Scores Marcas
Scores per result Marcas per resultat
Errors Errors
This entry has been superseded by Aqueste element es estat remplaçat per
No abstract is available for this publication. Cap de resumit pas disponible per aquesta publicacion
Rewrite HTTP links to HTTPS if possible Reescritura de los ligam HTTP en HTTPS s'es possible.
Infinite scroll Desfilament sens fin
Automatically load next page when scrolling to bottom of current page Carga automaticament la pagina seguenta quand arribatz en fin de pagina
Open Access DOI rewrite Open Access DOI reescritura
Avoid paywalls by redirecting to open-access versions of publications when available Evitar las paginas de pagament ne virant sus la version en accès liure quand es disponibla
Search on category select Cercar dins la categoria causida
Perform search immediately if a category selected. Disable to select multiple categories. (JavaScript required) Lança la recèrca sul còp se una categoria es seleccionada. Desactivar per seleccionar mai d'una categoria (Javascript necessari).
Displays your IP if the query is "ip" and your user agent if the query contains "user agent". Aficha vòstre adreça IP se la demanda es "ip", e aficha vòstre user-agent se la demanda conten "user agent".
Tracker URL remover Netejador d'URL de traçat
Remove trackers arguments from the returned URL Lèva los arguments de las URL utilizats per vos traçar
Vim-like hotkeys Acorchis coma Vim
Navigate search results with Vim-like hotkeys (JavaScript required). Press "h" key on main or result page to get help. Percorrètz los resultats de recèrca amb d'acorchis clavièr coma sus Vim (Javascript necessari). Picatz sus "h" dins la fenestra principala de resultats per afichar l'ajuda.
Random value generator Generator aleatòri
Generate different random values Crèa de valors aleatòrias diferentas