Context English Slovak State
files súbory
general všeobecné
music hudba
social media sociálne médiá
images obrázky
videos videá
it technika
news správy
map mapy
onions
science veda
could not load data
No item found
Invalid settings, please edit your preferences Neplatné nastavenia, upravte svoje hodnoty, prosím
Invalid settings
search error chyba vyhľadávania
{minutes} minute(s) ago {minutes} min. pred
{hours} hour(s), {minutes} minute(s) ago {hours} hod., {minutes} min. pred
Statistics functions Štatistické funkcie
Compute {functions} of the arguments Vypočítať {functions} argumentov