Context English Slovak State
files súbory
general všeobecné
music hudba
social media sociálne médiá
images obrázky
videos videá
it technika
news správy
map mapy
science veda
Invalid settings, please edit your preferences Neplatné nastavenia, upravte svoje hodnoty, prosím
search error chyba vyhľadávania
{minutes} minute(s) ago {minutes} min. pred
{hours} hour(s), {minutes} minute(s) ago {hours} hod., {minutes} min. pred
Statistics functions Štatistické funkcie
Compute {functions} of the arguments Vypočítať {functions} argumentov
Engine time (sec) Načítanie vyhľadávača (sek)
Page loads (sec) Načítanie stránky (sek)
Number of results Počet výsledkov
Errors Chyby