Context English Serbian State
files фајлови
general уопштено
music музика
social media друштвени медији
images слике
videos видео
it ит
news новости
map мапа
onions
science наука
could not load data
No item found Ставка није пронађена
Invalid settings, please edit your preferences Неважеће поставке, молимо уредите свој избор
Invalid settings Неважећа подешавања
search error грешка у претрази
{minutes} minute(s) ago пре {minutes} минут(у,е,а)
{hours} hour(s), {minutes} minute(s) ago пре {hours} час(a) и {minutes} минут(у,е,а)
Statistics functions Статистичке функције
Compute {functions} of the arguments Израчунајте {functions} аргумената