Context English Serbian State
Engine time (sec) Време претраге (сек)
Page loads (sec) Учитавање странице (сек)
Number of results Број резултата
Scores Резултати
Scores per result Остварени резултати
Errors Грешке
Get directions Упутства за правац
{title} (OBSOLETE) {title} (ЗАСТАРЕЛО)
This entry has been superseded by Овај унос је заменио
No abstract is available for this publication. Абстракт није доступан за ову публикацију.
Better Answerers Одговори
Module to improve the Answerer functionality in searx
Hostname replace
Rewrite result hostnames
Rewrite HTTP links to HTTPS if possible Препишите HTTP линкове у HTTPS ако је могуће
Infinite scroll Бесконачно померање
Automatically load next page when scrolling to bottom of current page Аутоматско учитавање следеће странице приликом померања на дно текуће странице
Open Access DOI rewrite Отворени приступ DOI преписа
Avoid paywalls by redirecting to open-access versions of publications when available Избегните плаћање у случају да је доступна бесплатна публикација
Search on category select Тражите категорију избора