Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
ToS;DR Search 99% 1 15 1
Language code cs
Aliased language codes csy, ces, cze
Text direction Left to right
Plural: Default plural 0 translations
Number of plurals 3
Plural type One/few/other (Slavic languages)
Plurals One 1
Few 2, 3, 4
Other 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Plural formula (n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2
Plural: Plural gettext formula 1 translation
Number of plurals 4
Plural type Unknown
Plurals Singular 1
Plural 2, 3, 4
Plural form 2
Plural form 3 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Plural formula (n == 1 && n % 1 == 0) ? 0 : (n >= 2 && n <= 4 && n % 1 == 0) ? 1: (n % 1 != 0 ) ? 2 : 3
User avatar Fjuro

Translation changed

ToS;DR Search / MainCzech

There is currently no data available.
Aktuálně nejsou k dispozici žádná data.
7 months ago
User avatar Fjuro

Translation changed

ToS;DR Search / MainCzech

Go to %(search_page)s.
Přejít na %(search_page)s.
7 months ago
User avatar Fjuro

Translation changed

ToS;DR Search / MainCzech

Perform search immediately if a category selected. Disable to select multiple categories. (JavaScript required)
Provede hledání okamžitě při výběru kategorie. Pokud je tato funkce vypnuta, je možné vybrat více kategorií. (vVyžaduje JavaScript).
7 months ago
User avatar Fjuro

Translation changed

ToS;DR Search / MainCzech

No abstract is available for this publication.
Pro tuto publikaci neexistuje žádný abstrakt.
7 months ago
User avatar Fjuro

Translation changed

ToS;DR Search / MainCzech

Heads up!
Jen krátká informace.!
7 months ago
User avatar Fjuro

Translation changed

ToS;DR Search / MainCzech

L 3 3 '][' 5 |D 3 /-\ |< I 5 C 0 0 |_
L 3 3 '][' 5 |D 3 /-\ |< I 5 C 0 0 |_
7 months ago
User avatar Fjuro

New translation

ToS;DR Search / MainCzech

Type
Typ
7 months ago
User avatar Fjuro

New translation

ToS;DR Search / MainCzech

Date
Datum
7 months ago
User avatar Fjuro

Translation changed

ToS;DR Search / MainCzech

Filename
Jméno vyhledávačeNázev souboru
7 months ago
User avatar Fjuro

New translation

ToS;DR Search / MainCzech

Missing Text
Chybějící text
7 months ago
Browse all language changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity