Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Main AGPL-3.0 74% 2,500 10,388 456 3
Project website search.tosdr.org
Translation license AGPL-3.0 Main
Languages 43
Source strings 225
Source words 776
Source characters 4,930
Hosted strings 9,675
Hosted words 33,368
Hosted characters 211,990
User avatar None

Pushed changes

ToS;DR Search / Main

Pushed changes a month ago
User avatar Fjuro

Translation changed

ToS;DR Search / MainCzech

There is currently no data available.
Aktuálně nejsou k dispozici žádná data.
a month ago
User avatar Fjuro

Translation changed

ToS;DR Search / MainCzech

Go to %(search_page)s.
Přejít na %(search_page)s.
a month ago
User avatar Fjuro

Translation changed

ToS;DR Search / MainCzech

Perform search immediately if a category selected. Disable to select multiple categories. (JavaScript required)
Provede hledání okamžitě při výběru kategorie. Pokud je tato funkce vypnuta, je možné vybrat více kategorií. (vVyžaduje JavaScript).
a month ago
User avatar Fjuro

Translation changed

ToS;DR Search / MainCzech

No abstract is available for this publication.
Pro tuto publikaci neexistuje žádný abstrakt.
a month ago
User avatar Fjuro

Translation changed

ToS;DR Search / MainCzech

Heads up!
Jen krátká informace.!
a month ago
User avatar Fjuro

Translation changed

ToS;DR Search / MainCzech

L 3 3 '][' 5 |D 3 /-\ |< I 5 C 0 0 |_
L 3 3 '][' 5 |D 3 /-\ |< I 5 C 0 0 |_
a month ago
User avatar Fjuro

New translation

ToS;DR Search / MainCzech

Type
Typ
a month ago
User avatar Fjuro

New translation

ToS;DR Search / MainCzech

Date
Datum
a month ago
User avatar Fjuro

Translation changed

ToS;DR Search / MainCzech

Filename
Jméno vyhledávačeNázev souboru
a month ago
Browse all project changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity